ADysTrain
User area
  E-books
  E-learning
  Downloads
Partner area
  Forum
VCE
A Leonardo da Vinci projekt: ADysTrain
A diszlexiát – amely az írás és olvasás elsajátításabeli nehézség – gyakran gyermekkori írás-olvasási nehézségnek tekintik. Valójában élethosszig tartó zavar. 10 emberből 1 diszlexiás. Szakértők szerint Európában nem kevesebb mint 25 millió dolgozó embernél állapítható meg diszlexia. A felnőttkori diszlexia alulteljesítéssel, frusztrációval és gyakran munkanélküliséggel teli életet jelent.
Sok diszlexiás felnőtt alulfoglalkoztatott, gyakran kilátástalan állásokban ragadtak, amik nem aknázzák ki valódi szakmai potenciáljukat. Sokan mások egyáltalán nem találnak állást. Sokan eredménytelenül keresnek maguk számára továbbképzést, és csak kevesek férnek hozzá a számukra kifejlesztett felnőtt szolgáltatásokhoz.
Megállapítható, hogy a diszlexiás alkalmazottak problémáival kapcsolatos tudatosság igen alacsony Európa-szerte. Az oktatók nincsenek tisztában a diszlexiások szükségleteivel a munkahelyeken. Az oktatók nem ismerik fel a szükségleteiket, amikor oktatóanyagokat készítenek számukra vagy amikor tanfolyamot tartanak. Az igazgatók és a munkáltatók nem tájékozottak a diszlexia kérdésében; ezért nem is törődnek azzal, hogy külön figyelmet fordítsanak a diszlexiások szükségleteire, és ezzel elvesztik azt az előnyt, amit a másképp gondolkodó emberek jelentenének a cégüknek, illetve szervezetüknek.
Az Európai Fogyatékossági Direktíva már megköveteli minden munkáltatótól, hogy figyelembevegye és kezelje a náluk alkalmazásban álló diszlexiások szükségleteit. Ezért a projekt célja, hogy hozzájáruljon a felnőttkori diszlexia megismeréséhez és megértéséhez.
  © ADysTrain 2006
A testreszabás eszköztárral kapcsolatban: Itt megváltoztathatja a betűstílust, a betűméretet, a betűszínt és a háttérszínt.