ADysTrain
User area
  E-books
  E-learning
  Downloads
Partner area
  Forum
VCE
Projektin tulokset
Projektin suunnitellaan tuottavan seuraavia tuloksia:
eurooppalainen web-sivusto luomaan yhteyttä dysleksiasta kärsivien työntekijöiden ja kouluttajien/esimiesten sekä työnantajien välillä
e-kirjallisuutta, joka käsittelee dysleksiaa ja sen vaikutuksia työvoimassa, miten dyslektikko voi hyödyttää yritystä ja organisaatiota, miten tehdä työpaikalla tarvittavia muutoksia sekä miten dyslektikkotyöntekijöiden koulutus järjestetään ja e-oppia dyslektikkoystävällisen koulutusmateriaalin kehittämisessä
parhaiden käytäntöjen keskusten tunnistaminen
hyödyllisen teknisen varustuksen ja ohjelmistojen resurssikeskusten tunnistaminen
Kaikki tulokset ovat saatavilla seuraavilla kielillä: Englanti, bulgaria, espanja, saksa, suomi ja unkari.
  © ADysTrain 2006
Muokattava työkalurivi: Tästä voi vaihtaa sivujen ilmettä;. fonttikokoa, fontin väriä ja taustaväriä.