ADysTrain
User area
  E-books
  E-learning
  Downloads
Partner area
  Forum
VCE
Projektin tavoitteet:
Projektin tavoitteet ovat seuraavat:
Auttaa työnantajia lisäämään tietoisuutta dysleksiasta ja siitä, miten se saattaa ilmetä heidän työntekijöissään. Interaktiivinen informaatio auttaa työantajia vastaamaan dyslektikkojen tarpeisiin antamalla tietoa sellaisista ”kohtuullisista muutoksista”, joita he voivat tehdä erityisesti työpaikkakoulutuksessa sekä osoittamalla, mitä hyötyä dyslektikoista saattaa olla työpaikalla. Interaktiivinen kurssi poistaa dysleksiaan liittyviä myyttejä. Se osoittaa, miten dysleksia saattaa vaikuttaa aikuisiin heidän työssään ja auttaa työnantajia ymmärtämään, miten dysleksia vaikuttaa heidän: työtovereidensa ja asiakkaittensa käyttäytymiseen.
- Auttaa työpaikkakouluttajia ja koulutuksen järjestäjiä varmistamaan, että heidän tuotteensa ovat ”dysleksiaystävällisiä”. Projekti opastaa koulutusmateriaalin tuottamisessa ja koulutusmetodien kehittämisessä.
  © ADysTrain 2006
Muokattava työkalurivi: Tästä voi vaihtaa sivujen ilmettä;. fonttikokoa, fontin väriä ja taustaväriä.