ADysTrain
User area
  E-books
  E-learning
  Downloads
Partner area
  Forum
VCE
Leonardo da Vinci –ohjelmaan kuuluva ADysTrain –projekti
Dysleksia tarkoittaa luku- ja kirjoitusvaikeuksia ja sitä pidetään usein lapsuuteen liittyvänä ongelma. Tosiasiassa se vaikuttaa koko eliniän ajan. Dysleksia koskettaa yhtä kymmenesosaa koko väestöstä. Asiantuntijat arvioivat, että Euroopassa työikäisten dyslektikkojen määrä nousee jopa 25 miljoonaan. Aikuiselle dysleksia merkitse elinikäistä alisuorittamista, turhautumista ja jopa työttömyyttä. Monet dysleksiasta kärsivät aikuiset ovat alityöllistettyjä ja tekevät työtä, joka ei vastaa heidän todellista ammatillista pätevyyttään. Suuri osa dyslektikkoja ei saa töitä lainkaan. Monet epäonnistuvat yrittäessään hankkia lisäkoulutusta ja vain harvat pääsevät osallisiksi heille suunnatuista palveluista. Euroopassa tiedetään dyslektikkojen vaikeuksista työelämässä vain vähän. Kou-luttajat eivät tunnista dyslektikkojen työelämään liittyviä tarpeita eivätkä osaa huomioida niitä valmistellessaan koulutusaineistoa tai kurssien sisältöä. Esimiehiltä ja työnantajilta puuttuu tieto dysleksiasta. He eivät ole sen vuoksi kiinnostuneita dyslektikkojen erityistarpeista ja menettävät edun, jonka he saisivat, jos heidän yrityksissään ja organisaatioissaan olisi eri tavoin ajattelevia ja toimivia henkilöitä. Euroopan vammaisohjelma vaatii nyt kaikkia työnantajia huomioimaan dyslektikkojen tarpeet työpaikoillaan. Tämän projektin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä aikuisiän dysleksiasta.
  © ADysTrain 2006
Muokattava työkalurivi: Tästä voi vaihtaa sivujen ilmettä;. fonttikokoa, fontin väriä ja taustaväriä.