ADysTrain
За потребители
  Е-книги
  Е-обучение
  Даунлоуд
За партньори
  Форум
VCE
 
Резултати от проекта
Планираните резултати от настоящия проект са следните:
Европейски уебсайт за създаването на мост между работещите, които имат дислексия, обучаващите/ръководителите и работодателите
електронни книги на тема дислексия и начините, по които би могла да се отрази на работната сила, какви предимства и положителни страни би предоставила работата на дислексиците в компанията и организацията, как да се направят леки промени на работното място и как да се организира и предоставя обучение на работното място за дислексиците, а също и електронно обучение за начините за разработването на материали за обучение, които са съобразени с хората, които имат дислексия
Определяне на Центрове за Добри Практики
Определяне на Център за Ресурси за полезно техническо оборудване и софтуер
Всички резултати ще бъдат предоставени на следните езици: английски, унгарски, немски, български, финландски и испански.
  © ADysTrain 2006
Меню за индивидуализиране на изгледа: От тук може да променяте шрифта, големината и цвета му, както и цвета на фона.