ADysTrain
За потребители
  Е-книги
  Е-обучение
  Даунлоуд
За партньори
  Форум
VCE
 
Цели на проекта
Целите и крайните резултати на проекта са следните:
Да се помогне на работодателите да се запознаят с дислексията и начинът, по който тя би могла да се отрази на работната сила. Интерактивната информация ще помогне на работодателите да посрещнат нуждите на хората с дислексия като ги накара да осъзнаят „основателните леки промени”, които може да се наложи да направят, по специално по отношение на обучението на работното място, както и да разкрие положителните страни на участието на дислексици на работното място. Интерактивният курс ще разсее митовете за дислексията, ще посочи начините, по които дислексията може да засегне хората по време на работа и ще помогне на работодателите да оценят как дислексията би могла да се отрази на отношенията с колегите и клиентите.
Да се помогне на обучаващите и на тези, които организират процеса на обучение, да се подсигурят, че техните практики са „съобразени с хората с дислексия”. Това включва насоки за създаването на материали за обучение и методи за обучение.
  © ADysTrain 2006
Меню за индивидуализиране на изгледа: От тук може да променяте шрифта, големината и цвета му, както и цвета на фона.