ADysTrain
За потребители
  Е-книги
  Е-обучение
  Даунлоуд
За партньори
  Форум
VCE
 
Проект към програма Леонардо да Винчи: AdysTrain
Дислексията – трудност при четене и писане, често бива считана за проблем в детска възраст. В действителност тя представлява състояние, което продължава цял живот. Дислексията засяга 1 на всеки 10 човека от населението. По изчисления на експертите близо 25 милиона от работещите в Европа са засегнати от дислексия. Дислексията в зряла възраст означава цял живот, съпроводен с ниски резултати, фрустрация и често безработица.
Много хора с дислексия са работещи с непълна заетост и често заемат безперспективни длъжности, които не позволяват да се разкрие техния професионален потенциал. Голяма част от тях въобще не намират работа. Мнозина не успяват в търсенето на продължаващо обучение и само малка част имат достъп до услугите, които са разработени за тях.
Може да се каже, че осъзнаването на проблемите на работещите, които имат дислексия, е на много ниско ниво в Европа. Обучаващите не са наясно с нуждите на дислексиците на работното място. Преподавателите не вземат предвид нуждите им при подготовката на материалите за обучение или по време на самите курсове. Ръководителите и работещите не са информирани относно дислексията, следователно не се интересуват от отделянето на специално внимание за техните нужди и по този начин губят предимството от това да имат в своята компания или организация хора, които имат по-различен начин на мислене.
Европейската политика по отношение на затрудненията изисква всички работодатели да вземат под внимание и да посрещат нуждите на хората с дислексия, които са част от техния работен екип. Целта на настоящия проект е да допринесе за изграждането на съзнаване и разбиране на дислексията в зряла възраст.
  © ADysTrain 2006
Меню за индивидуализиране на изгледа: От тук може да променяте шрифта, големината и цвета му, както и цвета на фона.